ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage children" — Słownik kolokacji angielskich

encourage children kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage one's children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj dzieci
  1. encourage czasownik + child rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some parents may be encouraging their children to help at home or even take up work instead of going to school.

powered by  eTutor logo