"encourage accountability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj odpowiedzialność
  1. encourage czasownik + accountability rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Ultimately, the goal is to use this information in order to encourage accountability in order to move away from a culture of impunity," he said.

powered by  eTutor logo