BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"accountability" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accountability rzeczownik

rzeczownik + accountability
Kolokacji: 5
government accountability • school accountability • teacher accountability • police accountability • management accountability
accountability + rzeczownik
Kolokacji: 16
Government Accountability Office • Accountability Act • Accountability Block Grant program • Accountability Block Grant funding • ...
czasownik + accountability
Kolokacji: 30
increase accountability • ensure accountability • demand accountability • promote accountability • restore accountability • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. increase accountability = odpowiedzialność wzrostu increase accountability
2. ensure accountability = zapewnij odpowiedzialność ensure accountability
3. demand accountability = odpowiedzialność żądania demand accountability
przymiotnik + accountability
Kolokacji: 22
great accountability • public accountability • democratic accountability • financial accountability • corporate accountability • ...
przyimek + accountability
Kolokacji: 11
for accountability • of accountability • on accountability • to accountability • with accountability • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.