PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage Muslims" — Słownik kolokacji angielskich

encourage Muslims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj muzułmanów
  1. encourage czasownik + Muslim rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He expressed solidarity and encouraged Muslims to strive harder to become full members of Italian society.