BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"Muslim" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Muslim" po angielsku

Muslim , *** , także: Moslem old use , także: Mussulman old use

Muslim child
rzeczownik
 1. muzułmanin, muzułmanka
  Not all Muslims are terrorists. (Nie wszyscy muzułmanie to terroryści.)
  Muslims believe in Allah. (Muzułmanie wierzą w Allaha.)
  My father is very intolerant, he hates our new neighbour because he's a Muslim. (Mój ojciec jest bardzo nietolerancyjny, nienawidzi naszego nowego sąsiada, bo to muzułmanin.)
przymiotnik
 1. muzułmański
  The building is now in use as a Muslim school. (Ten budynek jest teraz używany jako muzułmańska szkoła.)
  He was buried in a Muslim graveyard. (On został pochowany na muzułmańskim cmentarzu.)

powered by  eTutor logo