"enable one's browsers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliwiać czyjś przeglądarki
  1. enable czasownik + browser rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sorry, you will need to enable your browsers JavaScript feature to view this content.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo