"emphasize images" — Słownik kolokacji angielskich

emphasize images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podkreśl obrazy
  1. emphasize czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Walk-In" emphasizes images of peril.