"emphasize the importance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podkreśl znaczenie
  1. emphasize czasownik + importance rzeczownik
    Silna kolokacja

    The school also emphasizes the importance of support from the family.

powered by  eTutor logo