"embody an approach" — Słownik kolokacji angielskich

embody an approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ucieleśnij podejście
  1. embody czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each embodied a sharply different approach to making money, attracting investors and winning over regulators.