PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"effort to address" — Słownik kolokacji angielskich

effort to address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysiłek do adresu
  1. address czasownik + effort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The story of the last several years has been our effort to address problems in communities across America.

    Podobne kolokacje: