BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"effective system" — Słownik kolokacji angielskich

effective system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny system
  1. effective przymiotnik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "So I think trying to make more effective the system of warranties is a pretty clear choice."

powered by  eTutor logo