"effective supervision" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny nadzór
  1. effective przymiotnik + supervision rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The conditions are freedom and an effective international supervision of elections.