"effective job" — Słownik kolokacji angielskich

effective job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna praca
  1. effective przymiotnik + job rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A sensitive and talented high school or college student can sometimes do a very effective job.

    Podobne kolokacje: