"eastern window" — Słownik kolokacji angielskich

eastern window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wschodnie okno
  1. eastern przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All are tender, and thus spend the winter in sunny eastern windows inside the house.

    Podobne kolokacje: