"earn for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarób przez porę roku
  1. earn czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Eleven of those players earned letters for the 1988 season.