"early violation" — Słownik kolokacji angielskich

early violation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne naruszenie
  1. early przymiotnik + violation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Polish bishops felt forced to take measures against early violations, in the area of marriage legislation and property rights.

powered by  eTutor logo