"early strike" — Słownik kolokacji angielskich

early strike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny strajk
  1. early przymiotnik + strike rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A century ago, weavers and bricklayers in this working class district won some of the earliest strikes for the ten hour day.

    Podobne kolokacje: