"early selection" — Słownik kolokacji angielskich

early selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wybór
  1. early przymiotnik + selection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Because of the wide range of works being offered, the drawing - and in particular, an early selection - was important.

    Podobne kolokacje: