"wide selection" — Słownik kolokacji angielskich

wide selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
  1. wide przymiotnik + selection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    While not all 48 may be available each day, there is usually a wide selection.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo