"early search" — Słownik kolokacji angielskich

early search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne poszukiwania
  1. early przymiotnik + search rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The weapons charge involved a .38-caliber revolver that investigators said they found in an earlier search of his home.

    Podobne kolokacje: