"early rival" — Słownik kolokacji angielskich

early rival kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny rywal
  1. early przymiotnik + rival rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The town was an early rival of Memphis over commercial superiority on the Mississippi River.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo