"early request" — Słownik kolokacji angielskich

early request kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna prośba
  1. early przymiotnik + request rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Pentagon then lowered its earlier request for 1989 funds by 25 percent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo