"early portrait" — Słownik kolokacji angielskich

early portrait kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny portret
  1. early przymiotnik + portrait rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The early portrait is a psychological study of alarming modernity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo