"early opponent" — Słownik kolokacji angielskich

early opponent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny przeciwnik
  1. early przymiotnik + opponent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    William Tyndale had been an early opponent of the practice.

    Podobne kolokacje: