PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"early offering" — Słownik kolokacji angielskich

early offering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna propozycja
  1. early przymiotnik + offering rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My earlier offering would have been much easier on you.

powered by  eTutor logo