"early objection" — Słownik kolokacji angielskich

early objection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny sprzeciw
  1. early przymiotnik + objection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His early objections were over Sanders's railing against both parties as if they were the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo