"early murder" — Słownik kolokacji angielskich

early murder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne morderstwo
  1. early przymiotnik + murder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But now came a series of cases destined to fling this earliest murder into the shade.

    Podobne kolokacje: