"early moment" — Słownik kolokacji angielskich

early moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny moment
  1. early przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Young people had been married at the earliest possible moment.

    Podobne kolokacje: