"early master" — Słownik kolokacji angielskich

early master kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny mistrz
  1. early przymiotnik + master rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Naturally, works by earlier masters were performed with regularity.

    Podobne kolokacje: