"early line" — Słownik kolokacji angielskich

early line kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna linia
  1. early przymiotnik + line rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You've never been able to accept our alternative life style - well, it isn't a choice, you know" goes an early line.

    Podobne kolokacje: