"early founder" — Słownik kolokacji angielskich

early founder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny założyciel
  1. early przymiotnik + founder rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, early founders wished to locate facilities in Indianapolis for a medical school as well.

    Podobne kolokacje: