"early finding" — Słownik kolokacji angielskich

early finding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne orzeczenie
  1. early przymiotnik + finding rzeczownik
    Silna kolokacja

    But according to the early findings of two studies, the changes do not appear to have had such dire effects across the country.

    Podobne kolokacje: