"early experimenter" — Słownik kolokacji angielskich

early experimenter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny eksperymentator
  1. early przymiotnik + experimenter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The early experimenters learned that, once in, the symb was there to stay.

    Podobne kolokacje: