"early euphoria" — Słownik kolokacji angielskich

early euphoria kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna euforia
  1. early przymiotnik + euphoria rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His earlier euphoria had faded.

    Podobne kolokacje: