"early drama" — Słownik kolokacji angielskich

early drama kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny dramat
  1. early przymiotnik + drama rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He devoted himself for the most part to the study of ancient poetry, and in particular of the early Latin drama.

    Podobne kolokacje: