"early deal" — Słownik kolokacji angielskich

early deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna umowa
  1. early przymiotnik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That is $1 lower than the earlier deal of $38.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo