"early correspondence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna korespondencja
  1. early przymiotnik + correspondence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the way, he stopped in Paris to meet Karl Marx, with whom he had an earlier correspondence.

    Podobne kolokacje: