"early conquest" — Słownik kolokacji angielskich

early conquest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny podbój
  1. early przymiotnik + conquest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What would their Emperors have said if word reached them that our earlier conquests had not achieved the goals set for them?

    Podobne kolokacje: