"early conqueror" — Słownik kolokacji angielskich

early conqueror kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny zdobywca
  1. early przymiotnik + conqueror rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I Map Estonia's oldest church, Dome Church (Toomkirik) was founded in the early 13th century by the earliest Danish conquerors of the region.

    Podobne kolokacje: