"early claim" — Słownik kolokacji angielskich

early claim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne twierdzenie
  1. early przymiotnik + claim rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Are you talking about your earlier claim to being a vampire?"

    Podobne kolokacje: