"early candidate" — Słownik kolokacji angielskich

early candidate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny kandydat
  1. early przymiotnik + candidate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But a few, like Northwestern, flatly accept or reject all early candidates.