"early call" — Słownik kolokacji angielskich

early call kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna rozmowa telefoniczna
  1. early przymiotnik + call rzeczownik
    Silna kolokacja

    But the Congressional leaders' early call for tax increases makes that less likely.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo