"early assurance" — Słownik kolokacji angielskich

early assurance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne zapewnienie
  1. early przymiotnik + assurance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some investors are still smarting from earlier assurances that turned to ashes.

    Podobne kolokacje: