"early agreement" — Słownik kolokacji angielskich

early agreement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna zgoda
  1. early przymiotnik + agreement rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Chinese, however, say that the earlier agreement should remain the basis for new negotiations.

    Podobne kolokacje: