"early admirer" — Słownik kolokacji angielskich

early admirer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wielbiciel
  1. early przymiotnik + admirer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Tennessee Williams was also an early admirer of Purdy's work.

    Podobne kolokacje: