"early Sonata" — Słownik kolokacji angielskich

early Sonata kolokacja
Popularniejsza odmiana: early sonata
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna Sonata
  1. early przymiotnik + Sonata rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This work was in a markedly more Romantic style than his earlier sonatas.

    Podobne kolokacje: