"early sonata" — Słownik kolokacji angielskich

early sonata kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna sonata
  1. early przymiotnik + sonata rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This work was in a markedly more Romantic style than his earlier sonatas.

    Podobne kolokacje: