"droga bez przejazdu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "droga bez przejazdu" po polsku

droga bez przejazdu

dead-end
rzeczownik
 1. dead end , także: no outlet
  • ślepa uliczka, droga bez przejazdu
   So we're at a dead end! (Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę!)
   Every side street was a dead end. (Każda boczna ulica była ślepym zaułkiem.)
   "I guess it's a dead end, fellows," Bob said. ("Wydaje mi się, że to ślepa uliczka, chłopaki", powiedział Bob.)
   A yellow "No Outlet" street sign near my house is barely seen. (Żółty znak "Ślepa uliczka" niedaleko mojego domu jest ledwie widoczny.)
   link synonim: blind alley
 2. cul-de-sac  
  It's a cul-de-sac. You cannot drive any further. (To droga bez przejazdu. Nie możesz jechać dalej.)
 1. no through road for vehicles  

"droga bez przejazdu" — Słownik kolokacji angielskich

dead end kolokacja
 1. dead przymiotnik + end rzeczownik = ślepa uliczka, droga bez przejazdu
  Bardzo silna kolokacja

  The last thing she wanted was to go the wrong way and run into a dead end.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo