"drinking pal" — Słownik kolokacji angielskich

drinking pal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kumpel dotyczący spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + pal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She felt bad about it-Ken probably would have wanted some of his drinking pals and coon-hunting buddies there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo