"drink the time" — Słownik kolokacji angielskich

drink the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij czas
  1. drink czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He would drink all the time and ignore Susana's complaints.

    Podobne kolokacje: